Kjøpsbetingelser Norsk Skipsbrukt AS


KJØPSBETINGELSER pr. 21.01.20

– Alle varer skal forskuddsbetales fra og med 15.05.18, kun spesielle unntak etter avtale. Dette grunnet stor økning av inkassosaker

-Varer selges som de står uten noen garanti, annet enn funksjonsgaranti, dvs at varen skal virke ved oppkobling
Dersom varen ikke virker ved korrekt montering av sertifisert montør tar vi varen tilbake, retter opp i mangelen eventuelt sender tilsvarende vare

Vi skal alltid kontaktes snarest mulig slik at vi kan ta hånd om eventuelle feil og fikse opp i det. Vi dekker ikke reperasjoner utført uten skriftlig samtykke på forhånd

-Dersom en vare blir bestilt av kunde og senere avbestilt vil Norsk Skipsbrukt A/S kreve et avbestillingsgebyr på 15% +mva av hele kjøpesummen

-Varer som ikke blir avhentet / avtalt frakt på innen 1 mnd etter betaling vil bli belastet lagerleie

-Frakt på større beløp vil bli etterfakturert når vi mottar fakturabilag fra transportselskap

-Varer tas IKKE i retur dersom annet ikke er avtalt på forhånd

-Alle salg er pluss 25%mva dersom ikke annet er opplyst ved innenlandssalg