Oppgraderingspakke til eldre scanmar kabinett

Oppgraderingspakke for eldre scanmar kabinett
Enkel installasjon og brukervennlig

Beskrivelse

Ønsker du å oppgradere ditt eldre scanmar kabinett?
Vi har gleden av å introdusere en enkel måte å få ditt eldre utstyr til å bli av neste generasjon scanmar.
Ved å sette inn et kort i ditt gamle kabinett, vil dette sende signalene til medfølgende tablet via Bluetooth. Enkel installasjon med automatisk gjenkjenning av sensor.
Passer til følgende typer kabinett: 4004, 4016, C604, RX400, SRU-05

Medfølgende i pakken er
– oppgraderingskort som du enkelt monterer selv i ditt kabinett
– tablet

Ettermonteringskort + tablet
– 12 timers logg lagret for hver individuelle sensor
– Tillater logg til SD lagringskort
– Fungerer med flere typer sensorer (se oversiktsliste)
– Tilpasningsdyktig grafisk vinkel ( Last ned egendefinert bakgrunnsbilde og tilpass data som du ønsker)
– Gjenkjenner/ oppdager aktive sensorer automatisk for enkel installasjon
– Enkelt å kode om til ditt fiskerinummer via tablet
– Mikrofon tilkobling
– Støtter 6-15 kanaler (FID) Dette avhenger av hvilket kabinett du bruker
– Kompatible kabinetter er : 4004, 4016,C604,RX400,SRU-05 – ekstra tråløye mottaker-kort

Retrofit card + tablet
– 12 Hour history saved for each individual sensor.
– allowing log to SD card
– working with more types of sensor
– A fully customizable graphical view. (Load custom background image and rearrange data as you like).
– “Recognizer” auto-detects active sensors for easy setup.
– Easy boatcode change from the tablet.
– Microphone connection check
– Suppports from 6 to 15 channels (FID’s) depending on your old cabinet model.
– Compatible cabinets: 4004, 4016, C604, RX400, SRU-05 – extra Trawleye receiver card

LISTE OVER KOMPATIBLE SENSORER:
– Catch
– Distance normal / x2
– Distance Long / center / x2
– Temperature normal / long
– Depht 300 / 600 / 1200 / 1800
– Tilt X / Tilt Y
– Symmetry
– Trawlspeed
– Trawlspeed symmetry
– trawlsounder Clearance / Fish / opening
– Grid Trawlspeed
– Grid Tilt
– Height 2 Clearance
– Height 2 Fish
– Height HT60 Clearance
– Height HT60 Fish
– Marport pitch
– Marport roll