Norselight choke housing

norselight choke housing

Beskrivelse

Norselight choke housing
IP 66
MH HPS
1x400W
50hz
230V