Små Tråldører

Små tråldører

Beskrivelse

Små tråldører

310kg
170cm lengde
125cm høyde

Hovedsakelig brukt til krepsefiske, men kan brukes til all trålfiske