Scania DS11 med Finnøy gear-delemotor

Scania DS11 med Finnøy gear- delemotor

Beskrivelse

Scania DS11 med Finnøy g23 gear, tatt ut av båt vi akkurat hugget opp. Var igang i sommer senest. Selges som delemotor med gear.