Komplett Rigg fra 2006

Komplett rigg med løft,sving og mantel
Fra 2016

Beskrivelse

Komplett Rigg fra 2006
Sertifisert med løft, sving og mantel.
Se bilde av tegning for mål

fra MS Morgenstjerne – ankommet Desember 2019